0(216) 352 55 35
0(506) 114 31 00


Mantar Bariyer Sistemleri


Özellikle yüksek güvenlik gerektiren bina giriþlerinde veya araç trafiðine kapalý alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanan mantar bariyerler yaklaþýk 100km hýzla gelen bir aracý bile içeri býrakmayacak þekilde tasarlanmaktadýr. Yeni sistem mantar bariyerler hidrolik sistem olarak çalýþýr ve manuel kullanýma uygundur.
 
Mantar bariyer yükselen kýsýmlarý silindir þeklinde 260 mm çapýnda 26 mm. et kalýnlýðýnda bloktan oluþmaktadýr.
Mantar bariyer üst kapaklarý araç lastiklerine maruz kalacaðýndan dolayý paslanma ve çürümeye karþý demir, çelik ve plastik malzemeden deðildir. Etal 140 alüminyum malzemeden oluþmaktadýr.
Mantar bariyerler açýlmýþ vaziyette iken 500-700 mm yüksekliktedir. 1 adet üzeri kombine çalýþan mantar bariyerler, bir bütün olarak senkronize
olarak çalýþabilmektedir. Mantar bariyerin topraða gömülecek hareketli mantara yataklýk eden
kýsmý 320 mm çapýnda olmaktadýr. Tüm metal yüzeyler elektrostatik boya ile kaplýdýr.Hareketli kýsýmlar paslanmamaya ve aside (yol tuzlamasýna) karþý 10 yýl garantili olmaktadýr.
Hareketli kýsým sürücülerin dikkatini çekmesi için trafik sinyalizasyon rengi olan ral 1028 sarý renkte ve10mm derinliðinde çizilse dahi altýndan boya çýkmaktadýr pas çýkmaz.
 
Mantar bariyerlerde araçlarýn yükünden ezilmeyecek darbelerden etkilenmeyecek toz keçesi ve toz keçesi bileziði paslanma ve çürümeye karþý etal 140 alüminyumdan üretilip 500 mm çapýndadýr.